Phương pháp Pomodoro- Làm việc tập trung, hiệu quả cao

Phương pháp pomodoro làm việc hiệu quả

Trong thời đại ngày nay mỗi người có quá nhiều thứ để làm, hàng trăm áp lực đè nặng lên vai và vẫn với quỹ thời gian 24 tiếng/ngày thì làm thế nào để có thể tập trung với công suất tối đa, hiệu quả cao và hạn chế stress …

Read More »